0903060134

Chòi hút thuốc

Mã sản phẩm: CKSG-CHT
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
CHÒI HÚT THUỐC
Sử dụng cho tài xế, công nhân viên chức ... nghĩ ngơi, hút thuốc, thư giãn.
Mã số đặt hàng:
CKSG-CHT (Chòi hút thuốc).
Thông số cơ bản sản phẩm:
 STT   Thông số quan tâm   Quy cách 
1  Kích thước DxR (m) 3 x 1.5
2  Khối lượng - kg
Cách sử dụng tham khảo:

Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.