Công ty GS Việt Nam

TPHCM, ngày 30 tháng 10 năm 2018.
ĐÓN TIẾP CÔNG TY GS VIỆT NAM
     Đại diện Công ty GS Việt Nam có buổi sang thăm và làm việc tại xưởng sản xuất Công ty Cơ Khí Sài Gòn. 
GS Việt Nam sản xuất các loại bình ắc quy nên sản phẩm lần này họ mong muốn hợp tác như thùng đựng bình ắc quy loại lớn và khay chứa nhiều bình ắc quy cùng lúc. Đại diện công ty Cơ Khí Sài Gòn giới thiệu các mặt hàng cơ khí đã sản xuất tại xưởng, giới thiệu các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.


     Sau buổi làm việc, đại diện Công ty Cơ Khí Sài Gòn và GS Việt Nam mong muốn hợp tác cùng nhau trong thời gian tới. Điều kiện kỹ thuật các mẫu sản phẩm sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hai bên.