0903060134

Gía kê thép xây dựng

Mã sản phẩm: CKSG-GKT200
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H200
Sản phẩm chuyên dụng trong xây dựng cao tầng.
Sử dụng kê sắt thép dài.


Mã số đặt hàng:
CKSG-H200 (Gía kê thép H200)


Thông số cơ bản sản phẩm:
 STT   Thông số quan tâm  Quy cách 
1  Thép hình sử dụng  H200
2  Chiều dài sử dụng (mm)  - 
3  Khoảng trống sử dụng (mm)   -
4  Chiều cao sử dụng (mm)  -
5  Khối lượng (kg)  
Cách sử dụng tham khảo:


Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.