0903060134

Gía kê thép xây dựng

Mã sản phẩm: GKT
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H200 - MẪU COTECCONS
Sản phẩm chuyên dụng trong xây dựng cao tầng.
Sử dụng kê sắt thép dài.

Mã số đặt hàng:
CKSG-H200x3000

Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Thép hình sử dụng H200
2 Chiều dài sử dụng (mm) - 3000
3 Khoảng trống sử dụng (mm) - 500 - 700
4 Chiều cao sử dụng (mm) - 0 - 1000
5 Khối lượng (kg)  
Cách sử dụng tham khảo:

Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.