0903060134

Gía kê thép xây dựng H250x3000

Mã sản phẩm: CKSG-Hxxx-3000
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H250/H300x3000
Sản phẩm chuyên dụng trong xây dựng cao tầng.
Sử dụng kê sắt thép dài.
Mã số đặt hàng:
CKSG-H250x3000
CKSG-H300x3000

Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Chiều dài sử dụng (mm) - 3000
2 Khoảng trống sử dụng (mm) - 500 - 700
3 Chiều cao sử dụng (mm) - 0 - 800

 
Cách sử dụng tham khảo:


 
Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.