0903060134

Gía kê thép xây dựng H250x4000

Mã sản phẩm: CKSG-GKT4000
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H250/H300x4000
Sản phẩm chuyên dụng xây dựng cao tầng.
Sử dụng kê sắt thép dài.
(xem cách sử dụng cuối trang)

Mã số đặt hàng:
CKSG-H250x4000
CKSG-H300x4000

Thông số cơ bản sản phẩm:
 STT  Thông số quan tâm Quy cách
1  Chiều dài sử dụng, mm  3000/4000
2  Khoảng trống sử dụng, mm  
3 Chiều cao sử dụng, mm  
Cách sử dụng tham khảo:

Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue tại đây.
2. Đề nghị báo giá theo các cách sau tại đây.