0903060134

Gông giàn giáo

Mã sản phẩm: CKSG-G500
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
GÔNG GIÀN GIÁO
Sử dụng chuyên biệt cho công trình xây dựng.
Sản phẩm chuyên dụng.
Mã số đặt hàng:

CKSG-GGG
Thông số chính sản phẩm:
 STT  Thông số chính Quy cách
1 Kích thước dài, mm 500/700
Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.