0903060134

Khuôn đúc Bê tông

Mã sản phẩm: CKSG-KĐBT
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
KHUÔN ĐÚC BÊ TÔNG
Khuôn đúc bê tông là sản phẩm thông dụng trong việc đúc định hình các khối bê tông.
Mã số đặt hàng:
CKSG-KĐBT (Khuôn đúc bê tông).


Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Kích thước tổng thể (mm) Theo yêu cầu


Cách sử dụng tham khảo:
Đang cập nhật
Đơn giá đề nghị (1): Liên hệ.

Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem/ tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.