0903060134

Lan can tạm cầu thang

Mã sản phẩm: CKSG-LCTCT
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
LAN CAN TẠM CẦU THANG
Sử dụng công tác an toàn tạm cho công trình.
Mã số đặt hàng:
CKSG-LCTCT (lan can tạm cầu thang).
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Chiều cao (mm) 1.200
2 Hộp vuông 40x40
3 Hỗ trợ công tác tạm
4 Khối lượng 3.5 kg
Cách sử dụng tham khảo:

Liên hệ đặt hàng:

1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.