0903060134

Máng trộn hồ

Mã sản phẩm: CKSG-MTH
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
MÁNG TRỘN HỒ
Sử dụng chứa (đựng) hồ ướt phục vụ việc tô vữa hoàn thiện.
Xem cách sử dụng cuối trang.
Mã số đặt hàng:
CKSG-MTH
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT  Thông số quan tâm   Quy cách 
1  Máng trộn hồ, DxR  1m x 1m
2 Máng trộn hồ, DxR 1m x 2m
3 Máng trộn hồ, DxR 2m x 2m
Máng trộn hồ 1x1m:

Máng trộn hồ 1x2m:

Máng trộn hồ 2x2m:


Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem/ tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.