0903060134

Máng trộn hồ

Mã sản phẩm: CKSG-MTH
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
MÁNG TRỘN HỒ
Sử dụng chứa (đựng) hồ ướt phục vụ việc tô vữa hoàn thiện.
Xem cách sử dụng cuối trang.
Mã số đặt hàng:
CKSG-MTH

Hình ảnh sản xuất tại xưởng:
Máng trộn hồ 1x1m:

Máng trộn hồ 1x2m:

Máng trộn hồ 2x2m:


Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Máng trộn hồ 1m x 1m 2m x 1m
2 Máng trộn hồ 1m x 2m 1m x 1m
3 Máng trộn hồ 2m x 2m 2m x 2m

Giao hàng công trình:


Cách sử dụng tham khảo:
(đang cập nhật)
Đơn giá đề nghị (1): Liên hệ.
STT Loại Phểu ĐVT Giá chưa VAT
1 Máng trộn hồ 1m x 1m cái  
2 Máng trộn hồ 1m x 2m cái  
3 Máng trộn hồ 2m x 2m cái  
(1) Đơn giá Máng trộn hồ.
Các loại khác vui lòng liên hệ.

Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.

Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem/ tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.