0903060134

Ngựa kê thép

Mã sản phẩm: CKSG-NKS
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
NGỰA KÊ THÉP
Sử dụng kê thép cây chuẩn bị gia công trên tầng hoặc nơi có không gian hẹp.
Mã số đặt hàng:
CKSG-NKS (Ngựa kê thép xây dựng)
Thông số cơ bản sản phẩm:
 STT   Thông số quan tâm   Quy cách 
1  Chiều rộng, mm  1000
2  Chiều cao, mm -
3  Khối lượng, kg -