0903060134

Ngựa kê thép

Mã sản phẩm: CKSG-NKS
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
NGỰA KÊ THÉP XÂY DỰNG
Sử dụng kê thép cây chuẩn bị gia công trên tầng hoặc nơi có không gian hẹp.
Mã số đặt hàng:
CKSG-NKS (Ngựa kê thép xây dựng)
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Chiều rộng  (mm) 1000
2 Chiều cao (mm) 800
3 Khối lượng (kg) 25