0903060134

Phểu đổ bê tông

Mã sản phẩm: CKSG-P1M3-C
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
PHỂU ĐỔ BÊ TÔNG TRÒN 1M- SÀN ĐỨNG
Sử dụng chứa & đổ bê tông cột vách.
Mã số đặt hàng:
CKSG-P1M3-C (Phểu muỗng gạt có sàn đứng).
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Thể tích thực chứa (m3) 0.6
2 Kích thước phểu (mm) OD1300xH1600
3 Ống xả Ø200
4 Hỗ trợ đổ cột, vách
5 Khối lượng 220kg
Cách sử dụng tham khảo:Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.