0903060134

Phểu đỗ bê tông tròn

Mã sản phẩm: CKSG-P-COTECONS
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
PHỂU ĐỔ BÊ TÔNG TRÒN 0.9M- TIÊU CHUẨN COTECONS
Sử dụng chứa & đổ bê tông vào vị trí cột, vách.
Mã số đặt hàng:
CKSG-P1M3-B (Mẫu tiêu chuẩn Cotecons).
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Thể tích thực chứa (m3) 0.9
2 Kích thước phểu (mm) OD1400xH1300
3 Máng xả
4 Hỗ trợ đổ cột
5 Khối lượng (kg) 340
Cách sử dụng tham khảo:


Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.