0903060134

Sàn thao tác 3x7m

Mã sản phẩm: CKSG-STT37
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
SÀN THAO TÁC 3X7M
Sử dụng tiếp liệu trong xây dựng cao tầng.
Mã số đặt hàng:
CKSG-STT37 (Sàn thao tac/sàn tiếp liệu 3x7m).
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1 Kích thước làm việc (DxR) 3m x 4.5m
2 Kích thước phủ bì (DxR) 3m x 7m
3 Khả năng mang tải 300kg/m2
4 Kiểm định, siêu âm, thử tải
5 Khối lượng 1800 kg
Cách sử dụng tham khảo:

Liên hệ đặt hàng:

1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.