0903060134

Sàn thao tác 3x7m

Mã sản phẩm: CKSG-STT37
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
SÀN THAO TÁC 3x7M
Sử dụng tiếp liệu trong xây dựng cao tầng.
Mã số đặt hàng:
CKSG-STT37 (Sàn thao tac/sàn tiếp liệu 3x7m).
Thông số cơ bản sản phẩm:
STT Thông số quan tâm Quy cách
1  Kích thước làm việc (DxR)   3m x 4.5m 
2  Kích thước phủ bì (DxR)  3m x 7m
3  Tải trọng, kg/m2  300 
4  Kiểm định, siêu âm, thử tải 
5  Khối lượng, kg 1800
Cách sử dụng tham khảo:

Liên hệ đặt hàng:

1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.