0903060134

Sàn thao tác xây dựng

Mã sản phẩm: CKSG-STT46
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
SÀN THAO TÁC XÂY DỰNG 4000 x 6000
Sản phẩm chuyên dụng trong xây dựng cao tầng.
Sử dụng thao tác và vận tải vật tư xây dựng trên cao.
(xem cách sử dụng cuối trang)

Mã số đặt hàng:
CKSG-STT46 (sàn thao tác 4m x 6m).

Thông số cơ bản sản phẩm:

 STT  Thông số quan tâm Quy cách
1  Kích thước sàn, mm  4000 x 6000
2  Kích thước làm việc, mm  4000 x 4000
3  Khối lượng, kg  1,800


  

Cách sử dụng tham khảo:


Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem hoặc tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.

Sàn thao tác