Thông báo Thay đổi thông tin công ty CKSG

TP. HCM, ngày 10/04/2023.
THAY ĐỔI THÔNG TIN CÔNG TY

   Kính gửi Qúy khách hàng & đối tác.
   Nhằm đạt được kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty, Công ty Cơ Khí Sài Gòn trân trọng thông báo thay đổi một số thông tin công ty như sau:
1. Tên Công ty: Công ty TNHH Nhà Máy Sản Xuất Cơ Khí Sài Gòn.
2. Địa chỉ: Số 35, đường số 62, Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM.
3. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
   Mọi thông tin khác không thay đổi.
   Qúy khách hàng & Qúy đối tác vui lòng truy cập vào file .pdf bên dưới để xem các giấy tờ chuyển đổi liên quan.
   https://cokhisaigon.com.vn/images/tin-tuc/gpkd-nmsx-cksg.pdf
   Trân trọng thông báo!