Xưởng gia công cơ khí Công ty TNHH SX TM KT Cơ Khí Sài Gòn
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÚNG TÔI - XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG
Diện tích nhà xưởng 200m2.
Chúng tôi có đầy đủ các loại máy móc và trang thiết bị để sản xuất tất cả các mặt hàng cơ khí. Một số mặt hàng chúng tôi đã sản xuất và gia công tại xưởng:
1. Sàn thao tác xây dựng 4000x6000.
2. Sàn thao tác xây dựng 2250x6000
3. Sàn thao tác xây dựng 2500x6000
4. Gía kê thép xây dựng H250/H300x4000
5. Gía kê thép xây dựng H250/H300x3000
6. Pallet lồng thép lưới 1200x1000x700
7. Phểu đổ bê tông tròn
8. Xuồng chuyển vật tư
...........
1
 
2