Trường Mầm non 1-4 khu dân cư Nam Long

Tên Dự án: Xây dựng trường mầm non trong khu dân cư Nam Long
Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12
Nhà thầu thi công: Công ty CP xây dựng công trình giao thông Thái Sơn
Nhà thầu phụ cơ khí: Công ty TNHH NMSX Cơ Khí Sài Gòn


Hạng mục cơ khí:
(xem chi tiết)
Liên hệ báo giá: thông tin nhận báo giá