Trường THCS Thạnh Xuân Quận 12

Tên Dự án: Xây dựng trường THCS Thạnh Xuân Quận 12
Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12
Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH Hoàng Khương - Công ty CP xây dựng công trình giao thông Thái Sơn
Nhà thầu phụ cơ khí: Công ty TNHH NMSX Cơ Khí Sài Gòn


Hạng mục cơ khí:
(xem chi tiết)
Liên hệ báo giá: thông tin nhận báo giá