0903060134

Vít đuôi cá

Mã sản phẩm: CKSG-VDC25
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
VÍT ĐUÔI CÁ M25
Sử dụng chức năng neo giữ dầm I 150/200 đỡ giàn giáo trên tường hoặc sàn.
Mã số đặt hàng:
CKSG-VDC25
Thông số cơ bản sản phẩm:
 STT   Thông số chính   Quy cách 
1  Đường kính thân   25/28/32 
2 Lỗ ren M16/18
3 Chiều dài   Theo yêu cầu 
Cách sử dụng tham khảo:
(đang cập nhật)
Bản vẽ sản phẩm:
Đang cập nhật.
Liên hệ đặt hàng:
1. Xem/tải Catalogue .PDF tại đây.
2. Đề nghị báo giá tại đây.