Xưởng gia công cơ khí Công ty TNHH SX TM KT Cơ Khí Sài Gòn

SẢN XUẤT GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H250/H300x4000
Hàn và lắp ráp hoàn thiện:
Qui cách đóng gói:


SẢN XUẤT GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG H250/H300x3000
 

SẢN XUẤT SÀN THAO TÁC 4000x6000

Hàn và lắp ráp:

Qui cách đóng gói và vận chuyển:


SẢN XUẤT PALLET LỒNG THÉP LƯỚI:
Hàn và tháo lắp trước khi mạ kẽm nhúng nóng:


Đóng gói chuẩn bị đi mạ kẽm nhúng nóng:


SẢN XUẤT SÀN THAO TÁC 2250x6000
Hàn, lắp ráp và sơn hoàn thiện: